Д-р Маньо Стоянов е един съвременен Паисий, който разприда вретеното на миналото, за да видим по-ясно настоящето. Винаги, когато съм разговарял с историята, съм се връщал към неговите трудове!

Д-Р МАНЬО СТОЯНОВ

историк, изследовател, книжовник

Биография

Your text goes here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Изследвания

Your text goes here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Книги

Your text goes here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО

31 май 2023 година

За подготовка до 18.05.2023 г. остават:

2023/05/18 00:00:00
Маньо Стоянов, постер 1-ХХ
Маньо Стоянов, постер 1-ХХ