Път, бъдеще

Бъдеще неопределено (6)

За идейните убеждения… През шейсет и втора година в цялата ни огромна кооперация имаше само един телевизор. И ето, че баща ни най-сетне донесе и сложи върху шкафчето в хола един телевизор с огромен за тогавашните разбирания екран, под който възторжено диагонално пишеше „Опера“.

Път, бъдеще

Бъдеще неопределено (5)

ИДЕЙНИТЕ УБЕЖДЕНИЯ. Бях във втори клас, когато ме приеха за чавдарче. Едно е да си някакъв там първокласник с обикновена тъмна униформа, друго е да си с униформа, украсена лазурно-синята връзка на чавдарчетата …

Път, бъдеще

Бъдеще неопределено (4)

КИНОТО. С него нещата стояха малко по-различно, този вид изкуство не можа да ме плени така, както театъра: прекалено големи лица, прекалено силна музика, прекалено тъмен салон, прекалено бързо действие… Интересно ми бе да ходя с майка си в кино „Култура“ …

Път, бъдеще

Бъдеще неопределено (3)

А тук се питам: какво става с … ТЕАТЪРА? Шекспир е прав, че животът е сцена, а всички ние -артисти на тази сцена. Прави са и философите, които твърдят, че изкуството е отражение на обективната действителност.

Път, бъдеще

Бъдеще неопределено (2)

Какво е УЧИЛИЩЕТО, без ваканции … Там, на една тиха варненска улица, в уютния и подреден дом на леля ми имах толкова много приятели и всички братовчеди и братовчедки! Там ме чакаха и Ран Босилек, и Шарл Перо, чакаше ме Незнайко,