Кмет

0885 844 310

Родена на 22.12.1975 год. в гр. Хасково. Семейна, с три деца.

Образование:

Специалност „Българска филология”, бакалавърска степен за учител по Български език и литература.

Записана магистратура „Трудова и организационна психология” в СУ „Св. Климент Охридски”.

Сертифициран медиатор по търговска и семейна медиация.

Поет. Oбщественик.