Кой / Какъв е съвременният будител, според Вас?

Виждате ли съвременни будители в село Душанци?