Отец Спиридон
Отец Спиридон

Човек през целия си живот се бори с три великана: Незнание, Забрава и Нерадение.

Николай Рибаров

Сговорна дружина, слепи ги ражда.

Дойчо Иванов
Дойчо Иванов

Каквото можахме – сторихме!

Вера Бойчева
Вера Бойчева

Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.

Татяна Балова
Татяна Балова

Ако те стяга десният чепик, виж дали не е за левия крак.

Христиана Тодорова
Христиана Тодорова

Вземи счупените си криле и се научи да летиш!