Път, бъдеще

Бъдеще неопределено (4)

КИНОТО. С него нещата стояха малко по-различно, този вид изкуство не можа да ме плени така, както театъра: прекалено големи лица, прекалено силна музика, прекалено тъмен салон, прекалено бързо действие… Интересно ми бе да ходя с майка си в кино „Култура“ …