Местни избориi 2023

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 42. (1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.

Всички материали в тази страница са авторски и подписани.

Екипът на dushanci.com е безпристрастен и ги публикува без редакция, по реда на пристигането.

ВСИЧКИ ИЗБОРИ (хронологично)