Отец Спиридон
Отец Спиридон

Човек през целия си живот се бори с три великана: Незнание, Забрава и Нерадение.

Николай Рибаров

Сговорна дружина, слепи ги ражда.

Дойчо Иванов
Дойчо Иванов

Каквото можахме – сторихме!

Вера Бойчева
Вера Бойчева

Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.

Татяна Балова
Татяна Балова

Ако те стяга десният чепик, виж дали не е за левия крак.

Христиана Тодорова
Христиана Тодорова

Вземи счупените си криле и се научи да летиш!

Иво Георгиев, кмет на с.Душанци
Иво Стойчев

Кмет

Вложил в два мандата (1995-1999 ; 2007-2011) много жар и любов за цялостно развитие и растеж на съвременно Душанци.

Иван Костадинов, агроном, село Душанци
Иван Костадинов

агроном

Авторитетна и уважаван личност. Един от важните фактори за бързото масовизиране на ТКЗС-то, за неговото развитие и утвърждаване. Човекът, който научи душанските селяни на модерно земеделие.

д-р Маньо Стоянов
Д-р Маньо Стоянов

историк, изследовател, книжовник

„Д-р Маньо Стоянов е един съвременен Паисий, който разприда вретеното на миналото, за да видим по-ясно настоящето. Винаги, когато съм разговарял с историята, съм се връщал към неговите трудове!”

Тодор Душанцалията

Съратник на Каблешков, Волов и Бенковски. Делегат на Оборище. Активен участник в Априлското въстание, организатор за Копривщица, Душанци, Лъжене, Пирдоп.