Еленско, празник на град Пирдоп

Летен празник на град Пирдоп

24 юли 2021, Еленско, 11:30 часа
Летният празник на град Пирдоп е народен събор в местността „Еленско“, който съгласно решение на Общински съвет – Пирдоп от 2017 година, се провежда в Денят на Св. Пророк Илия или в първата събота след 20 юли.